StudentenTalent


studie - (keuze) - begeleiding
studiecoaching en studiekeuzecoaching

Wie ben ik?

Ik werkte tot nog toe meer dan dertig jaar in het Vlaams onderwijs als leerkracht, mentor, coördinator, leerlingbegeleidster, … .

Deze meer dan dertigjarige ervaring wil ik blijvend ten dienste stellen van onze samenleving.

Ik volgde een opleiding taal- en letterkunde aan de universiteit en behaalde tevens het diploma van de lerarenopleiding. Nadien volgde ik o.a. cursussen i.v.m. coaching, didactiek, pedagogie, time- en klasmanagement, leerlingbegeleiding, informatica, onderpresteren, mindset, filosofie, … .

Ik specialiseerde mij gedurende 14 jaar in hoogbegaafdheid en begeleidde zo heel wat jongeren. Regelmatig heb ik contacten met andere specialisten in cognitieve begaafdheid. Ik volg de actualiteit over deze thema’s op de voet.

In mijn beroepspraktijk zie ik jong talent wegdeemsteren door motivatie- en/of studieproblemen. Te jammer om waar te zijn. Dat talent wil ik juist in het volle zonlicht plaatsen.
Na al die jaren kan ik me best wel inleven in de ervaringen en reacties van jongeren. Ik streef naar een open, persoonlijke relatie met hen. Ik probeer me in te leven in hun denkbeelden. Zo word ik meer dan eens hun vertrouwenspersoon.
Jongeren die bij mij komen voor begeleiding, waarderen mijn grondige, persoonlijke aanpak, mijn stijl van overleg, mijn discretie, mijn enthousiasme, mijn kennis en vooral mijn geloof in hun talent.
Dit alles wil ik met hen delen.
Zo vergroot ik samen met hen hun toekomstmogelijkheden.
Onze samenleving kan er alleen maar beter van worden.

De jongeren zelf omschrijven mij als begripvol, rechtvaardig, innemend, empathisch, gestructureerd, inspirerend, geduldig, humoristisch, enthousiast, gepassioneerd, positief ingesteld en authentiek.

Jongeren begeleiden op zoek naar hun levenspad is mijn passie. Ik bloei er van open en ik krijg er energie van.

Inspiring Teacher Award.

Ik kreeg deze onderscheiding van de faculteit Ingenieurswetenschappen van de KULeuven voor mijn uitmuntende begeleiding en inspirerende invloed, tijdens de academische zitting van 20 mei 2021.