StudentenTalent


studie - (keuze) - begeleiding
studiecoaching en studiekeuzecoaching

Student

Studieadvies en studiebegeleiding:

Om het even welk opleidingscentrum vindt het belangrijk dat een leerling of student een goede studiemethode en –attitude ontwikkelt en toepast. Zo kan deze leerling of student op een zelfstandige manier leerinhouden verwerken.

Bij deze zoektocht wil ik helpen. Concreet besteed ik aandacht aan studiebegeleiding gedurende telkens één uur. Tevens doe ik opvolging om tot betere resultaten te komen op school, aan de hogeschool, aan de universiteit en daarbuiten.

Bovendien reik ik speciale tools aan voor hoogbegaafde tieners en adolescenten.

Studiekeuzeadvies en studiekeuzebegeleiding:

Tieners en adolescenten hebben soms problemen met keuzes.
Hoe vaak ontmoet ik tieners en adolescenten die kampen met hun studiekeuze. Met deze jongeren wil ik op weg gaan om via de ontdekking van hun talenten en hun vaardigheden een goede studiekeuze te maken.

Voor hoogbegaafde tieners en adolescenten bied ik een specifiekere studiekeuzecoaching aan.

Hierbij zijn interesse, motivatie en inspanningsbereidheid onontbeerlijk. Ook hiervoor krijgt de jongere, indien gewenst, begeleiding.